Gedragsregels Stichting Uitdagend STERK

De stichting Uitdagend STERK hanteert gedragsregels voor alle medewerkers, vrijwilligers en deelnemers. Deze gedragsregels zijn bedoeld om een positieve en respectvolle omgeving te bevorderen, waarin de doelstellingen van de stichting op een effectieve en ethische manier kunnen worden nagestreefd.

Respecteer elkaar: Behandel alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers met respect en waardigheid, ongeacht hun achtergrond, vaardigheden of meningen.

Veiligheid voorop: Prioriteit ligt bij de veiligheid van iedereen. Volg strikt alle veiligheidsprotocollen en -richtlijnen om ervoor te zorgen dat de activiteiten veilig en plezierig zijn voor iedereen.

Samenwerking: Werk samen als een team. Luister naar elkaar, deel ideeën en werk constructief samen om de doelen van de stichting te bereiken.

Open communicatie: Communiceer open en eerlijk met elkaar. Als er zorgen of vragen zijn, deel deze dan met de juiste persoon binnen de organisatie.

Betrouwbaarheid: Kom op tijd en lever wat je belooft. Betrouwbaarheid is essentieel om een soepel verloop van activiteiten te garanderen.

Verantwoordelijkheid nemen: Neem verantwoordelijkheid voor je taken en acties. Als er problemen optreden, meld ze dan onmiddellijk aan de juiste persoon en werk mee aan oplossingen.

Respecteer privacy: Respecteer de privacy van anderen. Deel geen vertrouwelijke informatie zonder toestemming en respecteer de persoonlijke grenzen van deelnemers.

Inclusiviteit: Creëer een inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of vaardigheden.

Positieve houding: Behoud een positieve houding, zelfs in uitdagende situaties. Positiviteit draagt bij aan een gezonde en motiverende sfeer.

Leer en groei: Sta open voor leren en groeien. Benut kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en draag bij aan de voortdurende verbetering van de stichting Uitdagend STERK.


Heeft u een klacht of is er iets gebeurd tijdens de lessen? Neem contact op met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@uitdagendsterk.nl


Aannamebeleid vrijwilligers Stichting Uitdagend STERK

De Stichting Uitdagend Sterk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij zijn de drijvende kracht achter de stichting en maken het sporten voor jongeren met een lichamelijke uitdaging mogelijk.

Ons uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Wij vinden het uitermate belangrijk dat onze sporters en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Om dit te borgen en ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden. Hierbij doorlopen we de volgende stappen:

  • Elke vrijwilliger komt eerst bij ons op bezoek om kennis te maken met onze voorzitter en een tweede bestuurslid;
  • Elke vrijwilliger dient onze gedragsregels (zie bovenstaande) tot zich te nemen en zich hieraan te conformeren;
  • Voor elke vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd, welke periodiek wordt vernieuwd;
  • De Stichting checkt mogelijke referenties van een vrijwilliger;
  • Vóór inzet van een vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten, waarin o.a. taken en uren worden vastgelegd;
  • Vrijwilligers bij de Stichting Uitdagend STERK ontvangen geen betaling of vergoeding. Enkel de aanschaf van materiaal voor een activiteit kan, nadat een bestuurslid goedkeuring heeft gegeven, worden vergoed. In dat geval kunnen deze onkosten, na het overleggen van een volledige bon, worden gedeclareerd bij de penningmeester. Deze zal na goedkeuring door het bestuur het vooraf besproken bedrag vergoeden.